16 augusti 2012 – Husbygget har startat

rita inspekterar

Rita inspekterar husbygget

Bygget av härbärget har startat och den beräknade byggkostnaden, inkl arkitektarvode, VVS och el, ser ut enligt följande:

Bottenplan 1 767 500 Nrp ca: 176 750 Sek
Förstaplan 2 820 000 Nrp ca: 282 000 Sek
Andraplan 2 820 000 Nrp ca: 282 000 Sek
Tredjeplan 2 757 500 Nrp ca: 275 750 Sek
Takterass 627 500 Nrp ca:   62 750 Sek
Totalt 10 792 500 Nrp ca: 1 079 250 Sek

 

I dagsläget är ungefär 700 000 Nrp (ca: 70 000 sek) donerat till byggnationen.

Även 1 300 000 Nrp (ca: 130 000 Sek) är räntefritt utlånat till BAS.

Detta är endast en liten del av de resurser som behövs till att få härbärget klart. Det nuvarande hyreskontraktet upphör i mars 2013 och då är tanken att BAS ska flytta hela sin verksamhet till detta nybyggda, egenägda härbärge.

Detta är en stor utmaning och all hjälp i form av donationer, stora som små, mottages med största tacksamhet. Vi är närmare målet nu än någonsin och det ger stort hopp om framtiden – Men vi har dock ännu en bit kvar men är säkra på att vi alla gemensamt kan klara detta och drömmen om att hjälpa fler behövande i Nepal är högst levande!

När det gäller den dagliga verksamheten på BAS, det senaste året, så har era donationer bidragit till att BAS kunnat hjälpa 600 personer direkt på härbärget. Dessutom har 140 000 personer fått hjälp på BAS informationsdisk på Teaching Hospital i Kathmandu. Detta är vi väldigt stolta, tacksamma och glada för.

Din hjälp gör stor skillnad!

Tack från oss alla på BAS.