Denna sida är under uppbyggnad. 2020-05-22

En betydande andel av Nepals befolkning lever i misär. Undernäring är vanligt, särskilt bland barn och kvinnor. Fler än var tredje barn är hämmat i växten på grund av näringsbrist.