Organisationen

BAS in Sweden är en ideell förening som samlar in pengar till Brahmasthani Awareness Society i Nepal som bland annat driver härberget Aarogya Patient Shelter i Kathmandu. Där erbjuds mat, logi och omvårdnad under sjukdomstid. BAS arbetar också aktivt med att ge utbildning och förmedla insikt kring mänskliga och medborgerliga rättigheter. På detta sätt är tanken att de som en gång blivit hjälpta av BAS, i sin tur ska kunna bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Nepal.

Arbetet i Nepal görs med långsiktighet i fokus och alla insamlade pengar i Sverige går direkt till verksamheten i Nepal. Arbete i Sverige sker på ideell basis och vi har mycket låga administrativa kostnader – 97% av alla insamlade medel går direkt till verksamheten i Nepal.

BAS in Sweden startades 2009 av Maria Lagneby (fd Leiner) som fortfarande är aktiv och brinner för föreningen. Då, 2009, hade Maria precis varit på en fem månader lång volontärvistelse i Nepal där hon arbetat för BAS Nepal. Och både landet och Rita gjorde stort intryck. ”Jag hittade verkligen en själsfrände på andra sidan jorden. Rita är helt unik och gör allt för andra!”

Organisationen startade och sedan dess har utbytet mellan Sverige och Nepal inte bara handlat om pengar – vi har alla lärt oss om varandra och i Sverige har vi fått en ökad förståelse för Nepal och vad vi kan göra för att hjälpa.

Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2019-2020

Verksamhetsåret 2019-2020 blev en omstart och nystart för BAS in Sweden.

Efter att ha varit ett kärnteam i en styrelse under många år blev det av olika anledningar flera ledamöter som avslutade sina uppdrag vid förra årsmötet. Personer som under många år bidragit med tid, kompetens, engagemang, mod och styrka att ifrån Sverige stötta de mest utsatt människorna i Nepal i behov av sjukvård. Ett avbräck och en stor tomhet såklart. Hur skulle det nu gå? Alla organisationer går igenom olika utvecklingsfaser och det var nu dags för BAS in Sweden att hitta ett nytt team, nya krafter, lust och engagemang.

Valberedningen gjorde ett enastående arbete och plockade ner en handfull stjärnor från himlen. Och nu lyser BAS-solen i Sverige vidare, nya ledamöter med unika kompetenser och nätverk som skapar magi på nytt. Fortfarande med samma mål och självklara riktning, att hjälpa Nepals mest utsatt människor vidare – ett steg i taget.

Intern kommunikation och samarbete
En viktig förändring under året är att koppla ihop organisationen med BAS Nepal, starkare och tydligare och inte bara genom Rita Kharel, grundare av BAS och Maria Lagneby, grundare av BAS in Sweden utan genom många nepalesiska och svenska broar. Raj Kharel sitter med i styrelsen både i Nepal och i Sverige. Jenny Adhikari bor både i Sverige och i Nepal.

Under året har styrelsen satsat på att börja bygga en långsiktigt hållbar struktur för all administration och kommunikation i Sverige och kopplat till organisationen i Nepal.

Pandemin
Även vi har påverkats av pandemin med inställda insamlingsevent och möjligheter att samla in medel. Men glädjande nog ser vi att det är fler givare som tillkommer och vill vara med och stödja och hjälpa, via engångsinsättningar och via månatliga bidrag. Om det beror på pandemin eller ej är självklart omöjligt att veta.

Under hösten och vintern 2019 arrangerades det insamlingar och event av olika slag och många var med och bidrog till att vi kontinuerligt kunde skicka 15 000 kr i månaden till BAS Nepal under hela verksamhetsåret.  Under året uppgick insamlade medel till 183 023 kr och 183 949 kr översändes till Nepal.    

Extern kommunikation
Under våren har kommunikationsarbetet fått rejäl fart tack vare ny kommunikatör i organisationen som både gjort om befintlig hemsida, har startat upp instagram-konto och ger kontinuerliga uppdateringar där samt via Facebook och bloggen på hemsidan. Vi har också inlett en process för att kunna ta emot donationer via Facebook (födelsedagsinsamligar etc).

Jenny Adhikari gjorde en film om härbärget och BAS arbete som varit mycket användbar och uppskattad under året.

Vi har också arbetat med att GDPR-säkra vår kommunikation och det arbetet kommer att fortgå.

BAS in Sweden är ett tillsammansverk – det är många brinnande hjärtan som ger och gör skillnad. Styrelse vill tacka alla inblandade för ett härligt engagemang och starkt stöd.

Maria Lagneby,
ordförande. Eksjö 2020

Summa intäkter: 183 023 kr. Medel överförda till BAS Nepal 186 185,57 kr. Årets resultat: -3 162,57 kr

Årsredovisningar i sin helhet

96,97% av all insamlade medel går direkt till BAS Nepal. Nedan kan du ladda ned organisationens årsredovisningar sedan starten.

Du hittar våra årsredovisningar 2009 och framåt här

Stadgar BAS

Styrelsen 2020/2021

Ordförande: Maria Lagneby. Vice ordförande: Jenny Adhikari. Kassör: Maria Eneqvist. Ledamöter: Raj Kharel, Eric Törner, Saga Areng. Valberedning: Fredrik Björk, Petra Flaum. Revisorer: Maria Hägerström, Peter Lindroth.

Kontakt till styrelsen: info@basinsweden.org