Organisationen

BAS in Sweden är en ideell förening som samlar in pengar till Brahmasthani Awareness Society i Nepal som bland annat driver härberget Aarogya Patient Shelter i Kathmandu. Där erbjuds mat, logi och omvårdnad under sjukdomstid. BAS arbetar också aktivt med att ge utbildning och förmedla insikt kring mänskliga och medborgerliga rättigheter. På detta sätt är tanken att de som en gång blivit hjälpta av BAS, i sin tur ska kunna bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Nepal.

  • Arbetet i Nepal görs med långsiktighet i fokus och alla insamlade pengar i Sverige går direkt till verksamheten i Nepal. Arbete i Sverige sker på ideell basis och vi har mycket låga administrativa kostnader – 97% av alla insamlade medel går direkt till verksamheten i Nepal.

    Se en film från BAS i Nepal här!

BAS in Sweden startades 2009 av Maria Lagneby (fd Leiner) som fortfarande är aktiv och brinner för föreningen. Då, 2009, hade Maria precis varit på en fem månader lång volontärvistelse i Nepal där hon arbetat för BAS Nepal. Och både landet och Rita gjorde stort intryck. ”Jag hittade verkligen en själsfrände på andra sidan jorden. Rita är helt unik och gör allt för andra!”

Organisationen startade och sedan dess har utbytet mellan Sverige och Nepal inte bara handlat om pengar – vi har alla lärt oss om varandra och i Sverige har vi fått en ökad förståelse för Nepal och vad vi kan göra för att hjälpa.

Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2022-2023

Verksamhetsåret 2022–2023

Under det här verksamhetsåret har äntligen det nya autogirosystemet blivit klart och sjösatts och vi kan nu ta emot fler givare via den kanalen. Kopplat till det nya autogirosystemet har konceptet BAS-vän har tagits fram för att få fler att bidra långsiktigt.

Som BAS-vän skänker du valfritt belopp månadsvis via autogiro och du är medlem i föreningen och röstberättigad vid årsmötet. Det är det bästa sättet att stötta verksamheten i Nepal eftersom det ger möjlighet för den nepalesiska organisationen att planera verksamheten över tid för att hjälpa fler behövande.

Under året har det rådande världsläget med krig, inflation, energi- och varubrister även drabbat Nepal. Priser har fortsatt skjuta i höjden och det krävs en stor kreativitet och uthållighet att driva den typ av verksamhet som BAS Nepal gör. I tider av lågkonjunktur och oroligt världsläge är det BAS målgrupp som drabbas hårt – fattiga och sjuka, kvinnor och barn. Därför känns viktigare än någonsin för oss i BAS Sverige att bidra allt vad vi förmår till det hårda och svåra arbete som organisationen i Nepal varje dag utför. Under året har vi hela tiden följt utvecklingen i Nepal och rapporterat vidare till våra medlemmar via sociala medier.

Under året har flera BAS-vänner organiserat insamlingar av olika slag, kopplat till födelsedagar, de nepalesiska MC-resorna och andra föreningsaktiviteter.

Vi är väldigt tacksamma för alla som bidrar till insamling, energi och pepp till verksamheten i Nepal. Tack vare att vi alla hjälps åt kan vi hjälpa fler!

Alla bidrag har gjort det möjligt för oss att kontinuerligt kunnat skicka 1500 USD i månaden till BAS Nepal under hela verksamhetsåret. Under året uppgick insamlade medel till
229 156 kr och 241 283 kr översändes till Nepal.

BAS in Sweden är ett tillsammansverk – det är många brinnande hjärtan som ger och gör skillnad. Styrelse vill tacka alla inblandade för ett härligt engagemang och starkt stöd.

Maria Lagneby,
ordförande

Årsredovisningar i sin helhet

96,97% av all insamlade medel går direkt till BAS Nepal. Nedan kan du ladda ned organisationens årsredovisningar sedan starten.

Senaste årsredovisningen 2022-2023:
Årsrapport-2022-23

Stadgar BAS

Styrelsen 2023/2024

Ordförande: Maria Lagneby. Kassör: Maria Eneqvist.
Ledamöter: Raj Kharel, Erik Törner och Magdalena Rödholm.
Valberedning: Petra Flaum och Sara Semeraro.
Revisorer: Peter Lindroth och Stefan Bergsten.

Kontakt till styrelsen: info@basinsweden.org