Organisationen

BAS in Sweden är en ideell förening som samlar in pengar till Brahmasthani Awareness Society i Nepal som bland annat driver härberget Aarogya Patient Shelter i Kathmandu. Där erbjuds mat, logi och omvårdnad under sjukdomstid. BAS arbetar också aktivt med att ge utbildning och förmedla insikt kring mänskliga och medborgerliga rättigheter. På detta sätt är tanken att de som en gång blivit hjälpta av BAS, i sin tur ska kunna bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Nepal.

Arbetet i Nepal görs med långsiktighet i fokus och alla insamlade pengar i Sverige går direkt till verksamheten i Nepal. Arbete i Sverige sker på ideell basis och vi har mycket låga administrativa kostnader – 97% av alla insamlade medel går direkt till verksamheten i Nepal.

BAS in Sweden startades 2009 av Maria Lagneby (fd Leiner) som fortfarande är aktiv och brinner för föreningen. Då, 2009, hade Maria precis varit på en fem månader lång volontärvistelse i Nepal där hon arbetat för BAS Nepal. Och både landet och Rita gjorde stort intryck. ”Jag hittade verkligen en själsfrände på andra sidan jorden. Rita är helt unik och gör allt för andra!”

Organisationen startade och sedan dess har utbytet mellan Sverige och Nepal inte bara handlat om pengar – vi har alla lärt oss om varandra och i Sverige har vi fått en ökad förståelse för Nepal och vad vi kan göra för att hjälpa.

Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2019-2020

Verksamhetsåret 2021–2022

Styrelsen har detta år valt att jobba med ett av de viktiga
grundfundamenten för att kunna nå ut till fler givare och nå
målet med att ge mer pengar till verksamheten i Nepal. Fokuset
har under året varit att ta fram ett välfungerande register
över alla givare och ett funktionellt och effektivt givarsystem.
Ett arbete som beräknas bli klart under hösten 2022. Arbetet
som gjorts under året gör det möjligt att på ett mer effektivt
sätt samla in medel och ha kontakt med våra givare och medlemmar.

Även detta år har pandemin satt sina spår i verksamheten
och det var först under våren som BAS i Nepal började ta emot
patienter i samma stora utsträckning som före pandemins
utbrott. Under våren har istället det rådande världsläget med
krig, inflation, energi- och varubrister även drabbat Nepal.

Priser har skjutit i höjden och det krävs en stor kreativitet och
uthållighet att driva den typ av verksamhet som BAS Nepal
gör. I tider av lågkonjunktur och oroligt världsläge är det BAS
målgrupp som drabbas hårt – fattiga och sjuka, kvinnor och
barn. Därför känns viktigare än någonsin för oss i BAS Sverige
att bidra allt vad vi förmår till det hårda och svåra arbete som
organisationen i Nepal varje dag utför.

Under året har vi hela tiden följt utvecklingen i Nepal och
rapporterat vidare till våra medlemmar via sociala medier.
Vi har under året gjort insamlingar kopplat till behoven på
härbärget exempelvis ”Mamma Huma” som behövde hjälp
med operationskostnader och ”4-åriga Swostika” som behöver
cancerbehandling.

Styrelsen i Sverige har under året haft ett par möten med
BAS Nepal och lyssnat in behov och framtidsplaner. Det har
varit viktiga möten för att bygga relationer och förstå respektive
organisations uppdrag och drivkrafter.

Vi är väldigt tacksamma för alla som bidrar till insamling,
energi och pepp till verksamheten i Nepal. Tack vare att vi alla
hjälps åt kan vi hjälpa fler!

Alla bidrag har gjort det möjligt för oss att kontinuerligt
kunnat skicka 1500 USD i månaden till BAS Nepal under hela
verksamhetsåret. Under året uppgick insamlade medel till 188
182 kr och 174 100 kr översändes till Nepal. Det betyder att
92,2% av insamlade medel gått till BAS Nepal!

BAS in Sweden är ett tillsammansverk – det är många brinnande
hjärtan som ger och gör skillnad. Styrelse vill tacka alla
inblandade för ett härligt engagemang och starkt stöd.

Maria Lagneby,
ordförande

Årsredovisningar i sin helhet

96,97% av all insamlade medel går direkt till BAS Nepal. Nedan kan du ladda ned organisationens årsredovisningar sedan starten.

Senaste årsredovisningen 2021-22:
Årsrapport-2021-22

Du hittar våra årsredovisningar 2009 och framåt här

Stadgar BAS

Styrelsen 2021/2022

Ordförande: Maria Lagneby. Kassör: Maria Eneqvist.
Ledamöter: Raj Kharel, Erik Törner, Thomas Ericsson och Magdalena Rödholm.
Valberedning: Fredrik Björk, Petra Flaum.
Revisorer: Peter Lindroth och Stefan Bergsten.

Kontakt till styrelsen: info@basinsweden.org