BAS in Sweden är en ideell förening som samlar in pengar till Brahmasthani Awareness Society i Nepal som bland annat driver härberget Aarogya Patient Shelter i Kathmandu. Där erbjuds mat, logi och omvårdnad under sjukdomstid. BAS arbetar också aktivt med att ge utbildning och förmedla insikt kring mänskliga och medborgerliga rättigheter. På detta sätt är tanken att de som en gång blivit hjälpta av BAS, i sin tur ska kunna bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Nepal.

Arbetet i Nepal görs med långsiktighet i fokus och alla insamlade pengar i Sverige går direkt till verksamheten i Nepal. Arbete i Sverige sker på ideell basis och vi har mycket låga administrativa kostnader – 97% av alla insamlade medel går direkt till verksamheten i Nepal.

Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2018/2019

I tio års tid har vi varit många som har hjälpts åt att hjälpa, vi har tillsammans bidragit med pengar, material, idéer och hjälpande händer i Sverige och på plats i Nepal. Tillsammans har vi under åren samlat in närmare 3 mnkr! Vi är många som fått möjligheten att inspireras av den energi och engagemang våra nepalesiska vänner har – de som med aldrig sinande positivitet trotsar problematiska monsuner, hemska jordbävningar, politiskt kaos och svåra gränskonflikter med grannländerna. BAS i Sverige har under året haft en fortsatt stabil och stark grund tack vare att det är så många människor från olika delar av landet som stödjer, stöttar och engagerar sig för BAS och verksamheten i Nepal.

Under året har det hållits föredrag och anordnats events och insamlingar av olika slag. Även under detta året har BAS medverkat och samlat in pengar under Eksjö julmarknad. Under året arrangerades det en välgörenhetskonsert i Borås. Flertalet personer har medverkat till att föredrag om BAS och Nepal har hållits och påhittiga insamlare har dragit igång olika event och arrangemang till stöd för BAS.

Flertalet personer har i samband med födelsedagar, studentfirande och begravningar skänkt pengar till BAS. Trenden att fler och fler använder BAS gåvokort är något som vi glädjande ser ökar år för år. Styrelsen vill rikta ett stort TACK! till alla er som hjälpt oss att hjälpa. Tack vare er uppgick insamlade medel under året till 230 000 kr.

Under året beslutade styrelsen BAS Sverige tillsammans med BAS Nepal att inte längre bedriva volontärverksamhet på härbärget i Kathmandu. Att volontärverksamheten läggs ner beror inte på några missförhållanden, varken från BAS eller volontärers sida. Volontärverksamheten har bidragit till erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring och många fina minnen och relationer på härbärget i Katmandu. Vii vill passa på att tacka alla som under åren vistats som volontär på BAS Nepal! Anledningen till förändringen är många; det är för BAS viktoigt att vara med och bidra till att bekämpa barnhemsturismen, volontärarbete från andra länder är olagligt i Nepal, den växande industrin kring volontärturism med oseriösa aktörer som utnyttjar utsatta människor, risk att volontärer konkurrerar ut den inhemska arbetskraften. Såklart är du alltid varmt välkommen att hälsa på familjen Kharel och BAS i Kathmandu!

Summa intäkter: 230 895,54 kr. Medel överförda till BAS Nepal 198 122,25 kr. Årets resultat: 32 773,29 kr

Årsredovisningar i sin helhet

96,97% av all insamlade medel går direkt till BAS Nepal. Nedan kan du ladda ned organisationens årsredovisningar sedan starten.

Du hittar våra årsredovisningar 2009 och framåt här

Stadgar BAS

Styrelsen 2020

Ordförande: Maria Lagneby. Kassör: Per Lagneby. Ledamöter: Jenny Adhikari, Raj Kharel, Eric Törner.
Valberedning: Kirti John, Jamie Hendersson. Revisorer: Maria Hägerström, Peter Lindroth.

Kontakt till styrelsen: info@basinsweden.org