Startsida

Swish: 123 562 72 45 | Bankgiro: 434-9866| Paypal

VÄLKOMMEN TILL BAS NEPAL!

BAS är den lilla organisationen med det stora hjärtat.

BAS Nepal ger vård och omsorg i Nepal, åt landets allra fattigaste människor i deras svåraste stund. I Sverige finns en liten ideellt arbetade styrelse som samlar in pengar och sprider information.

Genom BAS kan du ge stöd som förändrar människors liv. Du kan enkelt ge dem chansen att överleva, få vara friska och se sina barn växa upp. Se och lär mer här!

BAS härbärge i Kathmandu, Nepal 2023. Foto: Erik Törner/BAS

BAS härbärge i Kathmandu, Nepal. Foto: Erik Törner/BAS

Nepal är ett av världens vackraste länder. Men det är också ett av de fattigaste.

Sjukvården är dåligt utbyggd och för många människor är det en ständig rädsla att man ska bli sjuk. För blir man sjuk, eller skadad, finns sällan vård nära och tillgängligt.

Undernäring är vanligt. Fler än vart tredje barn är hämmat i växten på grund av näringsbrist. De dåliga sanitära förhållandena gör dessutom att kolera och tuberkulos florerar.

Vård vid allvarliga sjukdomar är kostsam och samtliga sjukhus som tillhandahåller specialistvård ligger i Kathmandu-dalen. Det innebär en lång och dyr resa för många, om de över huvud taget har möjlighet att ta sig dit. För den fattiga landsortsbefolkningen som i huvudsak lever i självhushåll är en vanlig lösning att sälja sin mark för att få råd med denna livsavgörande vård. Något som i sin tur skapar nya problem.

Sjukvården är delvis subventionerad för fattiga medborgare, men var tredje vuxen nepales kan varken skriva eller läsa och har därför mycket låg kunskap om sina rättigheter. Patienter som trots allt lyckas ta sig till huvudstaden Kathmandu står där inför flera nya utmaningar. De måste ha en medföljare som sköter de dagliga rutinerna: måltider, mediciner, hjälp med hygien etc. Kostnaden för boende och uppehälle blir därför minst det dubbla, och för en självförsörjande nepales finns inte pengar till detta. Speciellt då det kan röra sig om en period på flera veckor, ibland månader.

Följden är att svårt sjuka tvingas bo på stadens gator i väntan på vård. Och många av dem ger upp. De åker hem igen för att slippa skuldsätta sin familj, utan att ha fått nödvändig behandling. Ofta leder det till att de aldrig blir friska eller att de dör.

För att hjälpa dessa människor och ge dem chansen till ett bättre liv finns BAS. Vårt primära fokus är att hjälpa de mest utsatta med hälso- och sjukvård. Genom ett gott och långvarigt samarbete med läkare på de större sjukhusen i Kathmandu kan de hänvisa patienter utan medel till oss.

  • Vi tar hand om dem och ser till att de får kost och logi på Aarogya Patient Shelter
  • Vi agerar medhjälpare på sjukhusen i de fall sådan saknas
  • Vi sköter transporter till och från sjukhusen
  • Vi ser till att patienterna får rätt behandling och eftervård
  • Vi agerar vårdnadshavare för de barn som vårdas ensamma

BAS hjälper fattiga och utsatta nepaleser att uppfylla sina mest grundläggande behov såsom vård och utbildning. Vi hjälper människor före sjukhusbesök, under sjukhusbesök och efter sjukhusbesök. Så de överhuvutaget kan få tillgång till det stöd de har rätt till. Vi hjälper till med boende, mat, sjukgymnastik och tillgång till rätt information. Vid BAS härbärge i Kathmandu möter vi de fattigaste och mest sårbara människorna i det Nepalesiska samhället – sjuka och hemlösa, barn med funktionsnedsättningar, ensamstående mödrar och äldre utan familj.

Swish: 123 562 72 45 | Bankgiro: 434-9866 | Paypal

BAS är vårdnadshavare till sex funktionsnedsatta barn. I Nepal är barn och vuxna med cerebral pares en mycket försummad grupp och deras situation är nästan obeskrivlig. Ännu mer så på landsbygden. Situationen kan närmast beskrivas som en ”dold katastrof” – uppskattningsvis har fler än 60 000 barn cerebral pares i Nepal. Färre än 1000 av dessa får någon som helst terapeutisk assistans och bara en bråkdel blir äldre än 20 år. Mycket lite görs på nationell nivå för att stötta, rehabilitera och informera – och det finns många fördomar. Mammorna stigmatiseras och väljer därför ofta att lämna bort sitt funktionsnedsatta barn. De hittas på gatan, vid sjukhusentéer och i tempel. Läs mer här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!


Läs vår integritetspolicy här