20 februari 2012 – Första delmålet är nått inför eget härbärge!

Rita och Ramesh Kahrel har kämpat hårt under det senaste året med att samla in pengar till köpet av tomten. Finansieringen kommer till stor del från nepalesiska affärsmän, men även sjukhusdirektörerna och de anställda vid de sjukhus som BAS samarbetar med har bidragit till att göra köpet av tomten möjligt. Dessutom har gåvor från Sverige också strömmat in.

20120220_2

På bilderna ser ni Rita med ägarbeviset.

Tack alla ni som gjort det möjligt för BAS att köpa en tomt i centrala Kathmandu!

Från och med den 17 februari är tomten i BAS ägo. Tomten är belägen i närheten av det hus där BAS idag bedriver sin verksamhet. Läget är bästa tänkbara – i ett lugnt område i närheten av två av de sjukhus som BAS samarbetar med.

Målet är att på tomten bygga ett femvåningshus för att kunna hjälpa fler BAS-behövande med tak över huvudet, mat i magen och kunskap. I ett eget hus har BAS en bättre möjlighet att bygga en långsiktigt stabil verksamhet än idag, då man i arbetar i hyrda lokaler.

BAS-huset kommer ge oss möjlighet att kunna hjälpa fler klättra upp för den så kallade behovstrappan: ”BAS-Trappan”. Målet är att de personer som kommer till oss ska uppnå självförverkligande och egenmakt för att på det sättet tillsammans kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling i Nepal.

Nu påbörjar vi därför vårt andra delmål: insamling till husbygget!

Du är varmt välkommen att bidra…många bäckar små 🙂

Vi garanterar att varenda krona kommer fram till BAS-bygget!