De som är involverade i den dagliga driften av BAS Nepal har alla unika levnadshistorier och sin alldeles egna koppling till härbärget. Vi tänkte be att få berätta lite om dessa fantastiska människor! Idag har turen kommit till

Ram Kumar Buda Magar och Ram Kumari Buda Magar – alltid redo

Ram Kumar och Ram Kumari är ett gift par i 30-årsåldern, ursprungligen från distriktet Rukum. De kom till oss 2012 eftersom Ram Kumari (frun) hade vätskeansamlingar i lungorna. Hennes man Ram Kumar hade tagit henne till Kathmandu i hopp om bättre sjukvård efter flera misslyckade operationer. Sjukhuset såg deras svaga ekonomiska situation och refererade dem till BAS där de kunde få stanna tills behandlingen skulle påbörjas. När allt väl var igång tog behandlingen längre tid än väntat och återhämtningen blev likaledes svår.

Trots sitt tillstånd hjälpte Ram Kumari till på härbärget så mycket hon kunde. Och Ram Kumar visade sig vara en mycket händig man som hjälpte oss med allt man kan tänka sig! Efter cirka ett år friskförklarades Ram Kumari men priset var högt. De hade sålt allt de ägde och hade tagit ett substantiellt lån för att kunna betala sjukhusräkningarna. Vi på BAS var i stort behov pålitliga medarbetare som förstod och uppskattade vårt arbete och som kunde hjälpa till med hjärtat. 

Så Ram Kumar och Ram Kumari började arbeta för härbärget och vi hjälpte dem lösa banklånet samt sätta sin lilla dotter i skolan. I tre fulla år stannade familjen hos oss och arbetade heltid med att vårda våra funktionsnedsatta barn och egentligen precis allt annat som behövde göras! Efter dessa tre år flyttade de till farmen och hjälpte till där.

Idag är de självständiga och arbetar hos när vi behöver ett par extra händer. De tar främst hand om övergivna patienter på på sjukhusen genom att bli deras vårdnadshavare, de hjälper till med begravningar för avlidna patienter utan anhöriga och de hjälper oss transportera grödor från farmen till härbärget.

Dottern var 7 år när de kom till oss och startade sin skolgång. Nu går hon i 10:de klass och är en fantastiskt duktig och motiverad student! 

Vi är så tacksamma för den här lilla familjen, och de är ett perfekt exempel på hur vi arbetar. Hjälp och stöd med ett självständigt liv som slutmål. 

Hjälp oss att hjälpa! Har du möjlighet att swisha en engångsdonation? 350 kr bekostar ett barns skolgång i en månad!