Volontären Linas berättelse om Devi Goli

Det här är Devi Goli, en 28-årig kvinna från Parbat-distriktet, som nu tillfälligt bor på BAS. Devi gifte sig när hon var 15 år, har två barn, en dotter på nio år och en son på 11. När Devi var 22 år lämnade hennes man henne för en ny kvinna. Familjen har det tufft ekonomiskt, men har lyckats relativt bra trots detta. Hon började arbeta som sömmerska och studerade på kvällsid för att lära sig läsa och skriva ordentligt. Fram till dess att hon blev sjuk har hon arbetat på sitt egna företag med att sy. Hon bor tillsammans med sin mamma och sina två barn.

Sedan Devi blev sjuk har hon haft ett utdraget lidande med flera operationer och långa sjukhusvistelser. Det började med att hon fick problem med sin lever och därefter även njurarna, vilket man inte lyckades behandla. Under två månader vistades hon på det regionala sjukhuset innan man där konstaterade att man inte kunde hjälpa henne ytterligare. Hennes mamma lyckades med hjälp av släkt och bekanta samla in pengar för att bekosta en resa för Devi till Katmandu för vidare behandling. Hon låg därefter en månad på ett av sjukhusen i Kathmandu och blev opererad för njursten. Inte heller denna behandling gjorde henne frisk och med de sista insamlade pengarna från släkt och bekanta sökte de sig till Teaching Hospital. De hade inte tillräckligt med pengar för att täcka all behandling, men Devis mamma och syster kämpade för att övertyga läkarna och till sist gick de med på att hjälpa Devi. Hon opererades på nytt, blev inte bra och fick mindre och mindre ork att fortsätta kämpa.

Jag och Rita besökte henne och familjen på sjukhuset och hon var då så svag att hon inte orkade äta eller öppna ögonen. Men läkarna på Teaching Hospital visade ytterligare stöd och såg till att hon kom i kontakt med ett privat sjukhus och bekostade ytterligare behandling där. Man utförde en femte operation och det verkar nu som att Devi är fri från njursten och vidare problem med njurar och lever. Hon är fortfarande väldigt svag och har nu fått möjlighet att vila upp sig på BAS, innan hon är stark nog att återvända till sin hemby och sina barn. PÅ BAS får hon mat, husrum och hjälp med betalning utav medicin. Devi kom för övrigt i kontakt med BAS genom sin syster, som bor på BAS under tiden som hennes son Aditya behandlas för cancer (se tidigare inlägg).