Covid-19 fortsätter att sprida sig i Nepal. Värst drabbat är fortfarande Kathmandu-dalen (Bagmati, Province no 3) men om/när smittan når landsbygden kan följderna bli ödesdigra. 

Rekha åkte under Dashain till en by i Nawalpur 180 km väster om Kathmandu. Under 10 dagar upplevde hon hur olika situationen är på landsbygden och i huvudstaden. Nawalpur anses vara ett föredöme för andra distrikt men även här är situationen komplicerad. Det närliggande sjukhuset i byn Rekha besökte har fått en apparat för PCR-prov (test för pågående infektion) men ingen utbildning i hur den fungerar. För att göra ett test tvingas byborna istället ta en timmes lång bussfärd till ett annat sjukhus, och sedan vänta en vecka på resultatet. En timme tur och retur med ökad risk för smitta och smittspridning. I ett land där rekommendationen är “max en passagerare per säte” i kollektivtrafiken. Social distansering fungerar dåligt, masker och handsprit finns inte i tillräcklig mängd, om ens alls. 

Att jobba hemifrån inte ett alternativ

I byn hade nästa alla hushåll minst en som levde med covid-19 symptom, eller som nyligen tillfrisknat. Bortsett från omaket att ens genomföra ett test så finns också en rädsla i att tvingas i karantän i väntan på resultatet. Människorna här har inte möjlighet att sitta och vänta – jordbruket och farmen är deras levebröd och görs inte jobbet blir det ingen mat. Förseningar i att så får förödande konsekvenser. Att arbeta hemifrån är såklart inte ett alternativ. Så istället för att sätta sig i karantän väljer man att påstå att det är en vanlig förkylning och fortsätter att arbeta och potentiellt utsätta andra för smitta. 

Den här byn representerar sannolikt stora delar av Nepals landsbygd där jordbruk är en nödvändighet och ett levebröd. Där valet står mellan svält och smitta. Där information om förebyggande åtgärder och vikten av att stoppa smittan kanske inte når fram. Och där möjligheterna till vård och omsorg är små ifall det värsta skulle hända. 

Situationen på härbärget

På Aarogya Patient Shelter har vi lyckats hålla oss relativt smittfria. Prakash, som sköter det administrativa på härbärget, insjuknade i augusti tillsammans med ytterligare en person men vi kan med glädje meddela att de nu helt har tillfrisknat och att ingen annan smittats. Vi tar emot nya patienter från sjukhusen i Kathmandu om de har ett negativt test och vi gör allt vi kan för att stötta och hjälpa dem i denna utmanande tid. 

Det är en osäker tid i Nepal och vi följer utvecklingen noggrant. Tack för ert fortsatta stöd.