Goda nyheter i Nepal

I Kathmandu har de fått goda nyheter om den infrastruktur som är lätt att ta för given i ett land som Sverige. Den lokala förvaltningen har beslutat om nya vattenrör, som förhoppningsvis ska göra att rent och friskt dricksvatten blir allmänt tillgängligt i det område där härbärget ligger. Efter det ska det vägen asfalteras, en annan förbättring som gör vardagen mycket enklare.

Inne på härbärget förbereds en ny sändning av skolmaterial till den skola i Nuwakot som Bas in Nepal stöttar. Det är saker som övningsböcker, suddgummin, pennor, tandborstar och plåster. Mycket av materialet kommer från svenskar. Här är ett tack från Kathmandu:

”Det är än en gång dags att sortera och packa alla de olika skrivmaterial som vi har. Vi kommer att ge det till en skola i Nuwakot, där barnen behöver det som mest. Vi känner oss tacksamma att vi kan vidareförmedla saker som främst kommit från olika saker i olika delar av Sverige till barnen i Nuwakot. Ett stort tack till alla som ansträngt sig för att ta med sig eller skicka saker till Bas. Det här kommer att göra stor skillnad för de barn och föräldrar som annars hade haft svårt att köpa skolmaterial. Tack till alla!”

På farmen utmärker sig Sangita, flickan som kom till Bas härbärge när hennes mamma var i stort behov av vård. Hon gör bra ifrån sig i skolan och engagerar sig i många aktiviteter. Hon spelar volleyboll, är scout och sitter i studentledningen för skolan. På Bas in Nepal är man mycket stolt över henne. Hon deltog nyligen i en tävling kallad ”Brilliant Teen” och kom till final. Så här skriver Rita:

”Det är knappt jag kan tro att den lilla flicka, som grät när jag först träffade henne och försökte prata med henne, nu står rakryggad och självsäker framför 500 personer. Hon vann inte men jag kunde se hur stolt Ram Kumari var över sin dotter. Ibland förundras jag över hur lyckligt lottad jag är som får se dessa vackra förändringar i människor, från att vara sjuka och trötta till att leva ett lyckligt, hoppfullt liv.”

Du kan hjälpa Bas in Nepal hjälpa fler som Sangita. Det finns flera sätt att skänka pengar.

BAS Swish 123 562 72 45
BAS Bankgiro 434-9866
BAS Handelsbanken Kontonummer: 6757-754400522
Du kan också bli månadsgivare och skänka mer långsiktig trygghet åt BAS Nepal. Läs hur du blir det här.