Valtider i Nepal

På söndag går Nepal till lokala val för första gången på 20 år. På BAS i Kathmandu beskriver man känslorna, och vad som står på spel.

”Val, en förmån i varje demokrati, där folket har makt att välja sina egna representanter för landets framtid, är kända för att skapa förväntan, spänning och hopp hos varje medborgare i landet. När det är ett val som händer efter 20 år, har det en extra stor betydelse, och väljarna har ett tungt ansvar att välja rätt personer att ge makt till.

Valen i Nepal 2074 är ett stort framsteg som sker efter att den nya grundlagen introducerades 2072. Val på lokal nivå hålls för första gången på 20 år och alla ser fram emot att det kommer ett positivt resultat ur dem. Kanske kan det ta landet till en helt ny nivå efter att ha sett ett tio år långt inbördeskrig, en stor jordbävning, en grundlag som tog sju år att ta fram, en blockad och mycket politisk instabilitet.

Valet kommer att ske i två faser, den 14 maj och den 14 juni. Huvudorsaken till detta är de grupper som protesterat mot grundlagen. Regeringen möter dessa grupper för att nå en överenskommelse om tillägg till grundlagen och sedan kan valet hållas.

Väljarna kommer att rösta på kommunborgmästare och distriktsledare. Äntligen får Nepal hålla ett av de viktigaste valen på 20 år. Vi hoppas att det blir en start för framsteg i Nepal.”

Rätten till inflytande över vem som ska bestämma i ens hemtrakter är svårare att utnyttja om man är sjuk. Du kan hjälpa BAS hjälpa fattiga nepaleser med mat och husrum under den tid de får vård. Vill du skänka pengar till BAS verksamhet finns det flera sätt.

BAS Swish 123 562 72 45
BAS Bankgiro 434-9866
BAS Handelsbanken Kontonummer: 6757-754400522
Du kan också bli månadsgivare och skänka långsiktig trygghet åt BAS Nepal. Läs hur du blir det här.

BAS tar också emot volontärer. Läs mer om volontärmöjligheterna här.