Buffelhjälp till tidigare boende på härbärget

De mesta av de pengar BAS Sweden samlar in till BAS Nepal går till verksamheten på härbärget. Att ge husrum och mat åt sjuka och skadade som behöver vård är kärnan i det BAS gör. Men ibland får vi erbjudanden om pengar till specifika projekt, och då diskuterar vi med Rita Kharel om det finns användning för den typen av donationer.

Ett sådant erbjudande kom från Rotary i Eksjö. Rita föreslog att pengarna skulle gå till att köpa en ko till en behövande familj, för långsiktigt ekonomiskt stöd. Rita hade en familj i åtanke, 43-årige Indra Chepang, hans fru och sex barn. Indra Chepang bodde på BAS härbärge i Kathmandu för tre år sedan, när han fick vård för sitt söndertrasade ben.

Benet krossades vid en arbetsplatsolycka på det bygge där Indra Chepang jobbade. Hans arbetsgivare betalade för en månads sjukhusvistelse, men det räckte inte för att benet skulle läka rätt. Efter två år av tilltagande smärta gjordes en ny operation. Vården finansierades dels med pengar insamlade i hembyn, och dels med försäljningen av familjens mark. Nu går Indra Chepang med kryckor.

20160104_163307Utan egen mark att odla har familjen Chepang haft svårt att klara sig. Rita tänkte att en ko skulle göra skillnad. Men efter att ha pratat med familjen om deras behov och omständigheter kom man tillsammans fram till att en buffel, två getter och två getkid skulle passa bättre. I byn i Terai i södra Nepal är buffelmjölk populärt, och en buffel är enklare att ta hand om än en ko. Buffelkalvar är dessutom till nytta oavsett kön, medan bara kvigkalvar från vanliga kor ger någon vinst. Getter klarar sig bra i den miljö familjen lever i och ger snabbt avkastning. Det är Indra Chepangs fru som ska köpa djuren.

Vi är väldigt tacksamma till Rotary i Eksjö för deras gåva. Om pengar ska gå till enskilda projekt snarare än den allmänna verksamheten tar vi ställning till från gång till gång. Det är härbärget som är förutsättningen för eventuella biprojekt. Hade Indra Chepang inte hänvisats till BAS härbärge när han skrevs ut från sjukhuset hade vi inte vetat att hans familj skulle kunna dra nytta av några husdjur.

Du kan också hjälpa BAS hjälpa. Det finns flera sätt att ge på.

BAS Swish 123 562 72 45

BAS Bankgiro 434-9866

BAS Handelsbanken Kontonummer: 6757-754400522

Du kan också bli månadsgivare och skänka långsiktig trygghet åt BAS Nepal. Läs hur du blir det här.

Vill du bidra genom att arbeta som volontär för BAS Nepal finns det mer information här.