Gör en minor field study hos BAS!

Är du student och funderar på att göra din kandidat-eller masteruppsats utomlands? Sida delar ut så kallade MFS-stipendier för ”minor field studies”. De grundläggande kriterierna för att få ett sådant är att man ska skriva uppsats i ett relevant ämne, har en handledare på ett svenskt universitet eller högskola och en kontaktperson i det land man tänker göra studien i. Man måste också tillbringa minst två månader i landet. Stipendiesumman är på 27 000 kronor.

BAS kan hjälpa dig med både uppsatsidéer och kontaktpersoner. Vi är en av de organisationer som Malmö högskola föreslår som kontakter på sin MFS-blogg (http://blogg.mah.se/mfs/jag-vill-soka/forslag-pa-uppsatser/). Intresserad? Mejla info@basinsweden.org så kan du får mer information om vilken hjälp BAS kan ge dig.