Volontärer på väg!

Alla som är redo att jobba och bidra till BAS verksamhet är välkomna som volontärer. Men det kan bli extra bra om volontärerna har specialintressen eller specialkompetenser som passar BAS speciella behov, och ännu bättre om det finns praktiska fördelar för både BAS och volontärerna med vistelsen på härbärget.

Av de anledningarna söker BAS in Sweden samarbete med utbildningar med studenter som kan förlägga kurser eller praktik i Nepal. Nu har vi fått en riktig jackpot, med kontakter med Wasaskolan i Tingsryd. Tre elever från gymnasieskolans barn- och fritidsprogram gör sin praktik på härbärget, med fokus på specialpedagogik med de barn med funktionsnedsättningar som finns hos BAS. Studenterna är där i totalt tre veckor, med en lärare med den första veckan och en annan den sista.

Elin Larsson, Karl-Magnus Shaddad och Ludwig Karlsson kommer väl förberedda till härbärget, tack vare de detaljerade profiler om barnen som de tidigare volontärerna Lina och Gunnar gjort.

Faller vistelsen väl ut för både BAS i Nepal och Wasaskolan hoppas vi kunna fortsätta samverkan på mer regelbunden basis. Vi tar gärna emot förfrågningar från andra utbildningar också, och vet att det finns möjligheter till givande erfarenheter för den som läser till läkare eller socionom, och säkert många andra studenter också.

Är du intresserad av att vara volontär hos BAS? Eller jobbar på en utbildning som söker praktikplatser? Mejla info@basinsweden.org så hörs vi! Du kan läsa mer om att vara volontär hos BAS under Vad kan du göra? här ovan.

Om tiden inte räcker till för en Nepaltripp kan du alltid bidra med pengar! Sätt in dem på bankgiro 434-9866 så hjälper du BAS att hjälpa.