Läs årsmötesprotokollet!

Den 15 oktober hade BAS in Sweden årsmöte. Nu finns det ett protokoll att läsa för de som inte kunde vara med. Läs om den nya styrelsen! Om hur förvaltningsberättelsen godkändes! Och en del annat. Har du några frågor om årsmötet, eller något annat, mejla info@basinsweden.org.

BAS årsmötesprotokoll 2013_2014_justerat