Rita och Ramesh på skolbesök i Nässjö

Rita och Ramesh Kharel har nu nått Småland, där de bland annat besökt Handskerydsskolan i Nässjö. Det var där som eleverna anordnade en påskbazar till stöd för BAS i Kathmandu. Nu kunde barnen själva lämna över intäkterna, över 5 000 kronor.

IMG_4638Rita och Ramesh fick också en bok med teckningar och bilder från försäljningen, och beundrade skolans Nepalvägg.

Men gåvorna var inte ensidiga. Alla barnen i klass 3 fick varsitt armband som barnen på BAS härbärge gjort. De luktade dessutom gott, av nepalesiska kryddor.

 

 

 

IMG_9457(1)Rita och Ramesh besökte också särskolan. Där fick de en bild av hur barn med funktionsnedsättningar liknande de som en del av barnen på BAS lever med har det i Sverige.