Passion och organisation!

huset

utsikt

BAS huset ”Aarogya patient shelter” – ett hus som BAS har jobbat hårt för de senaste 3-4 åren. Så vad är nu nästa steg på BAS trappan? Var behövs BAS insatser i Nepal? Så här resonerar Rita:

Vad är det som driver dig, varför detta ideella samhällsengagemang?
Ända sedan jag var liten har jag velat hjälpa andra och förbättra samhället, men jag visste inte riktigt hur. Som ung såg jag bristerna i det nepalesiska sjukvårdssystemet, genom egna och andras upplevelser fick jag erfara hur systemet diskriminerar fattiga och människor från låg kast. Hälsa är grunden för allt, för såväl individens som landets utveckling.

Genom BAS kan jag praktiskt påverka systemet, vi har genom BAS fyllt ett hål i systemet – att erbjuda sjuka och fattiga härbärge och stöd iform av mediciner och information. På detta sätt kan vi sakta påverka sjukvårdssystemet till det bättre. Om du verkligen vill något och om det kommer från hjärtat så lyckas du – allt är möjligt!

Pengar är inte allt, det är ett verktyg för att lyckas. BAS första sju år drev jag ett socialt företag för att finasiera BAS verksamhet. Jag malde, paketerade och sålde kryddor i egen affär och till restauranger i Kathmandu. BAS växte och det gjorde kryddverksamheten också så jag fick slutligenvälja att endast fokusera på BAS – min hälsa klarade inte två så krävande arbeten. Som tur var möttes Maria och jag och tack vare stödet från er i Sverige tillsammans med ett växande stöd här i Nepal kan BAS fortsätta sin verksamhet och göra samhällsinsatser där det behövs som mest – Tack till er alla som hjälper oss!

rita

Hur viktig är det nya BAS huset?
Vi har precis döpt det nya huset till BAS ”Aarogya patient shelter” för att förtydliga att det inte är hela BAS, vi gör flera samhällsinsatser inom områdena Hälsa och Utbildning. Aarogya betyder läkande.
Nepalesiska regeringen har ett system för att hjälpa fattiga och sjuka med vård till lägre pris och ibland utan kostnad. Men det har tidigare aldrig funnits någon säker plats för fattiga och sjuka att tillbringa sin tid i väntan, under och efter behandling. De har alltid varit hänvisade till sjukhusens entréer eller andra allmänna platser som parker, gator och torg. BAS har under dessa 12 år initierat ett nytt system för att hjälpa dessa behövande personer. BAS nya hus Aarogya patient shelter är otroligt viktigt för för oss för att kunna fortsätta detta arbete. Nu känner vi oss starka och vi kan arbeta mer långsiktigt.

terassenmedbarn

Hur ser BAS vision ut tio år fram i tiden?
Sedan 2001 till 2013 har BAS fokuserat sitt arbete på att bygga upp en plattform, såväl fysiskt genom det nya huset som genom att bygga upp ett nätverk av personer som vill och kan hjälpa och stötta oss i arbetet. Vi har genom alla männsikor vi mött och hjälpt under denna period samlat på oss erfarenheter och lärdomar från såväl sjukvårds- som utbildningssystemet.

De närmaste åren ska BAS fokusera på att bedriva påverkans och förändringsarbete inom både sjukvårds och utbildningssystemet, att göra dessa system öppna för alla oavsett kast eller ekonomisk status. Vi vill möjliggöra utbildning och sjukvård för alla. Vi ska fortsätta att påverka genom att göra, där samhället brister ska vi visa på det genom projekt och olika verksamheter. Exempelvis genom att permanenta utbildningsprojektet som vi nyligen startat i Chitwan och jag hoppas att vi inom tio år har ytterligare ett BAS hus, då på landsbygden i Chitwan.

Vi ska också sprida våra erfarenheter och lärdomar till andra. Jag vet att många nepaleser vill förändra och förbättra samhället men de vet inte hur och här tror jag att vi kan hjälpa till att förmedla kunskap och visa på vad som kan göras – tillsammans gör vi större skillnad!

Vad ska BAS fokusera på under det närmsta året?
Det här året ska vi fokusera på att göra färdigt BAS huset och betala tillbaka lånen.

Vi vill initiera en dialog med regeringen för att tillsammans med dem och andra samhällsaktörer samtala kring avsaknaden av system för att ta hand om och stötta barn och vuxna med funktionsnedsättningar.

Nu när BAS nu har ett eget hus kan vi utveckla verksamheten på plats i huset. Vi planerar att utveckla socialt företagande för olika typer av handarbete etc för de boende. Vi ska sätta igång olika samtalsgrupper utifrån angelägna ämnen som hälsa, miljö, droger etc för att skapa medvetenhet kring viktiga samhällsfrågor. 

Vi ska utveckla ett system så att vi bättre kan ta tillvara på kunskaper och erfarenheter från de volontärer som kommer till oss från Sverige och andra länder.

Varför har BAS volontärer?
Genom volontärerna är vi ”learning and doing”, för oss betyder det väldigt mycket att personer från andra sidan världen vill komma och hjälpa oss. Det ger oss god energi och är viktigt för vår utveckling, vi får till oss mycket ny kunskap som vi också ska bli bättre att ta tillvara på. Volontärerna ger oss möjlighet att bygga ut BAS nätverk utanför Nepal vilket ger nya perspektiv. Det ger oss även ett ekonomiskt stöd.

Slutligen, när kommer du och familjen Kharel till oss i Sverige och hälsar på?
Å det vore givetvis jättekul, det skulle vara fantastiskt att hälsa på alla svenskar som vi lärt känna under dessa fyra snart fem år. Det skulle vara spännande att få se hur sjukhus, skolor, jordbruk mm fungerar i Sverige!

portbarnensrumstudierum