BASbehov – läxhjälp

imageBAS verksamhet står som ni vet på två ben – hälsa och utbildning för folket i Nepal.
BAS bedriver sedan i februari i år ett projekt för skolbarn i södra Nepal, i byn Jhurjhure i Chitwan. Ritas pappa Ek Raj Oli och Ritas mamma Rama Oli har upplåtit nedervåningen i sitt hus för skolprojektet. På bilden ser ni Rita, hennes pappa, några av skolbarnen tillsammans med lärarna Asta Dhakal och Asmita Siwakoti.
Projektet som förhoppningsvis blir en stadigvarande verksamhet är ett sätt att främja utbildningen i Nepal. För många barn i Nepal är barndomen och skoltiden svår och hård och de ges många gånger inte tid, ork eller pengar till skolan och läxläsning vilket resultrar i att många slutar skolan redan efter tredje klass.
BAS vill möjliggöra för barn att med stöd av vuxna få hjälp med skolarbetet och sina läxor i en rogivande miljö. Hos oss får barn som aldrig någonsin får läxhjälp hemma möjlighet att ägna två timmar varje eftermiddag till skolarbete och aktiviteter tillsammans med andra barn. Till oss kommer barn som annars tvingas arbeta efter skolan eller som lämnas vind för våg efter skoldagens slut, barn som helt får sköta sig själva, sju- åttaåringar som sköter hushåll och syskon…listan kan göras lång. Här får de en paus från alla krav, föräldrar som slår och super, syskon som ska skötas, mat som ska lagas – en stunds lugn och ro tillsammans med andra elever och vuxna.
Syftet med projektet är också att möjliggöra möten mellan barn från hög och låg kast. Vi tror att denna typ av verksamhet på sikt kan bidra till att barn som tillhör låg kast får samma möjligheter som barn med hög kast – att få fullfölja en skolgång och att få ta del av det samhälle som idag förvisar dem till ett livslångt utanförskap.

Idag är det mellan 25-35 barn från klass 1-6 som deltar i projektet och fler står på kö att få vara med. Behovet är enormt och vi ser efter projektets första halvår att det har en enorm betydelse på individnivå. Vår förhoppning är att vi även kan göra påverkan på strukturnivå.

image

image

 

 

 

 

Häromdagen fick jag möjlighet att träffa alla barnen i Ritas föräldrars hus – när barnen kom vid fyratiden på eftermiddagen fylldes huset av barn med en ivrig kunskapstörst. Här behövs inga morötter – alla älskar skolan och läxor och äntligen har de funnit någonstans att få studiero och stöd.

=) Maria Leiner