Ett skepp komma lastat…från Malmös ”Florence Nightingales” via BAS till Nepalesiska sjukhus

Det började under hösten 2012 när läkaren Clara Påhlman och operationssköterskan Anna Ternow såg värdefull sjukvårdsutrustning och sjukvårdsmaterial lättvindigt kastas bort som sopor – saker som är fullt funktionella och brukbara men som av olika anledningar inte längre ska användas vid sjukhuset i Malmö.

Projektet ”Florence” föddes och Clara och Anna började tillsammans att samla på allt det som skulle slängas med målet att en dag sända det till ett behövande sjukhus någonstans.

11923

 

 

 

 

 

 

 

Via en kollega, Charlotta Wenzelberg, hörde de talas om BAS och organisationens verksamhet i Nepal. Charlotta besökte för några år sedan BAS och följde verksamheten i Kathmandu under några veckor och hon fick då även tillfälle att besöka och tillbringa viss tid vid två av huvudstadens sjukhus – det allmänna barnsjukhuset Kanti Hospital och det allmänna universitetssjukhuset T.U. Teaching Hospital.
Projekt ”Florence” fann härmed sina behövande sjukhus i Nepal. BAS fungerar som länk mellan sjukhuset i Malmö och sjukhusen i Kathmandu och ska förmedla och se till att sjukvårds- utrustningen och materialet kommer behövande nepaleser till del.

CIMG9141

Insamlandet intensifierades under vintern och idag har fler anställda vid sjukhuset i Malmö blivit involverade i projektet. När Anna flyttade till Stockholm involverades operationssköterskan Ulla Kristensson som engagerar hela avdelningen i insamlingen och snart finns det en person vid varje klinik som agerar insamlare.

IMG_0929

Nu är den första sändningen packad: 15 operationsbord och 33 flyttkartonger innehållandes allt från Sternumsåg till handskar och förband.
DHL är kontaktade för leverans till Nepal och nu drar vi med gemensamma krafter igång en insamling för fraktkostnaden.
Vill Du hjälpa oss – sätt in en slant på BAS bankgiro 434-9866 och märk insättningen ”Florence”.

Du får uppdaterad information här på hemsidan och via Facebook: www.facebook.com/BASNepal

Ett skepp komma lastat….