Tack för ditt stöd till BAS!

24 juni 2011
Vi vill verkligen passa på att med stor ödmjukhet och enorm tacksamhet, tacka alla som skänkt gåvor till BAS de senaste dagarna! Tusen och åter tusen tack!!! Tack vare er har BAS lyckats få ihop, fantastiska, 50 000 SEK under denna korta tid och vi förhandlar för fullt med markägaren om att låta oss lägga detta som handpenning på tomten. Arbetet är dock inte över utan vi fortsätter samla in pengar så att BAS kan köpa sin tomt helt och fullt och i framtiden bygga huset som ska bli det nya, oberoende och permanenta härbärget. Tack för din hjälp!