Det har nu gått 70 dagar sedan “the lockdown” i Nepal började. Antalet smittade  är uppe i 1200, dock är siffran mycket osäker då det saknas tester. Bara ett mindre antal institutioner har öppet under nedstängningen av landet och de fåtal timmar de har öppet är social distans är nära nog omöjlig. Det här gör det mycket svårt för BAS att på ett säkert sätt inhandla nödvändigheter och bedriva jordbruk. “Organisationen i Nepal är ansträngd” säger Raj, “men än så länge går det”. Mataffärerna håller öppet men varuleveranser har minskat drastiskt. Ett covid-19 kluster bröt ut på grönsaksmarknaden i Kathmandu och det är därför en hälsofara för återförsäljare att gå dit och marknaden i sig  drabbades som en följd av större restriktioner. BAS klarar sig bra mycket tack vare på ett förråd av torkade bönor och grönsaker som donerats. 

Antalet besökande till härbärget har inte ökat på grund av reseförbudet i landet – vilket såklart är en tragik i sig. Många som behöver sjukvård kan inte komma till huvudstaden i dagsläget. På härbärget fokuserar man på att hålla alla som är där friska så att de mest utsatta inte drabbas av den ytterligare komplikation som covid-19 skulle medföra. Patienterna överlag klarar sig, men med stora svårigheter. Den överhängande rädslan för viruset och att inte kunna röra sig påverkar alla negativt. Inte minst de cancersjuka barn som bor på BAS. De saknar att kunna gå ut och att det är mycket svårt att förklara att just nu är pandemin farligare för dem än deras bakomliggande sjukdom. 

Nedstängningen är planerad till 14 juni och ingen vet vad beslutsfattarna kommer att göra efter det. Det återstår att se och vi kan bara hoppas på det bästa! 

Raj berättar också att spänningarna mellan Indien och Nepal gällande området Lipulek, Limpiyadhura och Kalapani har djupnat. Konflikten har pågått sedan 60-talet och senast i november förra året kunde vi läsa i svenska medier att Nepal reagerat på en Indisk karta där det omtvistade området hamnat på fel sida om gränsen. Nepal anser att området tillhör dem historiskt genom Sugauli-fördraget från 1816 men Indien erkänner inte detta och har ockuperat stora delar under lång tid.  I mitten på maj invigde Indiens försvarsminister Rajnath Singh en väg som skär rakt igenom området, Lipulekh road, och spänningarna blossade upp igen. 

Ashok Swain, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet samt UNESCOs ordförande för internationellt vattensamarbete, säger till the Diplomat att “det verkliga problemet Indien lider av när det gäller att hantera Nepal är bristen på känslighet och ömsesidig respekt” och att den enda lösningen är att fortsätta samtalen. Han säger vidare “Det finns ingen bättre lösning än att prata med varandra medan man försöker hitta en lösning. Men det samtalet måste vara baserat på att hitta en ömsesidigt överenskommen lösning, inte på en part som dominerar dagordningen och konversationen.”