Friska kor och el utan avbrott gläder i Nepal

Från BAS Nepal berättar man att allt rullar på i god ordning. Härbärget är fullt, främst med boende med ortopediska problem. En ny ko har köpts till farmen, så nu finns det två kor med en kalv var. Liksom många andra drabbades farmen förra året av en smittsam sjukdom som dödade de kor de hade då. Nu gör man sitt bästa för att hålla djuren friska, en utmaning som blir större under de närmaste månaderna när temperaturen sjunker.

I Kathmandu i stort gläder man sig åt två månader utan strömavbrott. Det är väldigt goda nyheter i en stad där man vant sig vid att vara utan el i sju till nio timmar varje dag i ett tiotal år. Så kallad ”load shedding”, planerade strömavbrott, har använts av elektricitetsmyndigheten för att undvika att hela elnätet bryter samman av överbelastning. De längsta avbrotten har varit under vintern när elbehovet är som störst, men den vattenkraftsbaserade elproduktionen är som lägst. Nu har elmyndigheten bytt taktik och en kampanj för att få folk att avstå från att använda vissa elektriska apparater när belastningen är som störst har varit framgångsrik i Kathmandu.

Vill du skänka pengar till BAS verksamhet finns det flera sätt.
BAS Swish 123 562 72 45
BAS Bankgiro 434-9866
BAS Handelsbanken Kontonummer: 6757-754400522
Du kan också bli månadsgivare och skänka långsiktig trygghet åt BAS Nepal. Läs hur du blir det här.

BAS tar också emot volontärer. Läs mer om volontärmöjligheterna här.