En skälvande månad

Dagarna är bråda i Kathmandu för Rita & Co som bygger ett provisoriskt hus på BAS jordbruksmark. Situationen i Nepal är tröttsam och tärande. En hel månad har nu gått sedan den första jordbävningen och nepaleserna började så smått att hoppas på att faran äntligen skulle vara över, en förhoppning som grusades av ett kraftigt efterskalv. Rädslan släpper ännu inte taget om befolkningen, många bor fortfarande i tält och det är svårt att känna sig trygg. photo3-2photo4

” All of us with all the patients feel very very lucky to have a farm at this moment and to receive all the help from you and all the Swedish group. At this time when some people are struggling for food and shelter, BAS and it’s people has a place and need not worry about the food or any other wants. Thank you very very much!! Lots of love, Rita”

photo1-2