Rita berättar att behovet av BAS är större än nånsin…

IMG_3572Jag pratade precis med Rita och Raj Kharel i Kathmandu. På frågan om det fortfarande skakar i marken eller om skalven nu slutat så svarar Rita att jordbävning består både inombords och utombords, om det inte skakar i marken så skälver det ändå i kropp och själ. De har slitit hårt dessa fem dagar. Rita berättar att det är mycket tack vare det fantastiska stödet från Sverige med alla hälsningar och omtankar som gör att de orkar, hon säger hon efter dessa dagar verkligen fått insikt om hur viktigt det är med vänner och familj – det är all den kärleken från oss som är deras bränsle i denna svåra situation och inför det hårda arbete som ligger framför dem. Från sitt hjärta hälsar Rita ett varmt Namaste! och stort Thank you everyone!

Raj berättar om läget i Kathamndu där allt är kaos, de flesta flyr nu huvudstaden pga rädsla för sjukdomar, dåligt vatten och efterskalv. Affärer och banker öppnar till och från. Sjukhusen är överbelamrade. Stora materiella skador, många döda kroppar i hus, i bilar, på gator. Det är en krigszon.

Rita berättar om hur situationen nu idag ser ut för BAS. Det är just nu närmare 40 personer som BAS tar hand, barn med funktionsnedsättningar, barn med cancer, gamla och sjuka. Som vi tidigare berättat om så har BAS ett tillfälligt läger vid jordbruksmarken i utkanten av staden, se bild ovan. Än så länge har de vatten som de nogsamt kokar för att hålla sjukdomar borta och de har lyckats samla ett litet mat och medicinförråd. Barnen och de andra patienterna är ok, de är medtagna men ok.

IMG_3583BAS har haft en enorm tur tack vare det starka BAS hus vi nyligen byggde och glädjande nog kan Rita idag konstatera att huset kommer att gå att reparera. Det kommer att krävas mycket resurser att få ordning på det men det kommer att gå!
Idag ska det utföras en myndighetskontroll och genomgång för att se vilka åtgärder som behöver vidtas för att åter kunna göra huset beboeligt.

 

Just nu är familjen Kharel och tillsammans med några andra från BAS i huset får att iordningställa och reparera det som idag går att göra något åt. Efter dagens myndighetskontroll ska de sedan göra en handlingsplan för reparation och återställande så snart som möjligt.

Rita berättar att behovet av BAS är nu större än nånsin och läkare och sjuksköterskor från sjukhusen ringer henne hela tiden för att ta emot sjuka och skadade från jordbävningen- så huset måste bli klart inom kort så att BAS kan hjälpa alla dessa drabbade.

Så en stark vädjan till er alla – Hjälp oss bygga upp BAS igen så att vi kan hjälpa till att bygga upp Nepal igen!

IMG_3585

IMG_3589

 

 

 

 

 

flaggor

Tack för ditt bidrag – Varje krona är betydelsefull!
– Hjälp oss gärna med insamlingar –

Märk betalningen med ”Jordbävning”
BAS Swish 123 562 72 45
BAS Bankgiro 434-9866
BAS Handelsbanken Kontonummer: 6757-754400522