BAS huset skadat

Vi har fått nya rapporteringar av familjen Kharel som berättar att alla på härbärget är ok men att BAS huset är tyvärr väldigt skadat. Huset är antagligen inte längre beboeligt. Just nu är alla boende och patienter samlade utanför huset och kommer att tillbringa natten utomhus. Det fortsätter att skaka och risken för efterskalv är mycket stor.
Stora delar av Nepal är drabbat, många döda, många skadade och hemlösa. Det är en stor katastrof för Nepal och alla nepaleser. Hjälpbehovet är och kommer att vara enormt.

// Maria Leiner