Leukemisjuke Kul bor på BAS under behandlingen

Åttaårige Kul Bahadur Adhikari var på väg till skolan för den tredje dagen av examensprov när han berättade för sin syster att han mådde så dåligt att han inte trodde att kan kunde ta sig till skolan. Hans syster bar honom då till skolan, och hem igen vid skoldagens slut.

Kul hade haft låg feber ofta på sistone, men symtomen lindrades med febernedsättande medicin. Det var först den där dagen mitt i examensperioden som det blev tydligt att något var allvarligt fel. Han togs till det regionala sjukhuset i Gorkha i norra Nepal. Läkarna där konstaterade att symtomen överensstämde med leukemi, och remitterade honom till Kantisjukhuset i Kathmandu.

I Kathmandu bekräftades leukemi-diagnosen och Kul var inlagd i 19 dagar. Efter det skrevs han ut, men för att säkra hans hälsa var han tvungen att stanna i Kathmandu för eftervård. Föräldrarna är fattiga, de har ett litet jordbruk och tar jobb som grovarbetare när det går. Några pengar för att betala för uppehälle i storstaden Kathmandu finns inte. När Kuls föräldrar beskrev sin ekonomiska situation hänvisade läkaren dem till BAS härbärge, där Kul får stanna så länge han behöver behandling.