Hon levde som slav – nu har hennes hjärtfel opererats

Sinni Devi Chaudhary har levt ett hårt liv, med ett trasigt hjärta. Hon började arbeta som femåring, i en annan familjs hem. Det kallas ”kamlari”, eller ”kamaiya”, att familjer genom skuldsättning med ockerräntor binds att arbeta för en annan familj, hela livet, ibland i generationer.

 

Sinni fick inte betalt, bara mat och husrum. När hon var 51 år gammal beslutade äntligen den nepalesiska regeringen att förbjuda denna form av slaveri. Den beordrade att alla människor som hölls i kamlari skulle befrias och deras skulder avskrivas. Sinni fick en bit mark som kompensation och där lever hon med sin man. De har fyra barn i livet, en dotter och tre söner. En äldre dotter dog av hjärtfel.

 

Hur allvarliga Sinni Devi Chaudharys egna hjärtproblem var uppmärksammades när en grupp läkare från Kathmandu höll ett hjärthälsoläger i grannskapet. Sinni avböjde först den omedelbara operation som läkarna sa var nödvändig, hon hade inte råd. Familjen var väl medvetna om vad avancerad sjukvård kostade efter den äldsta dotterns död. Men när läkarna lovade att se till att operationen utfördes till minimipris och att hon skulle ha någonstans att bo under den känsliga tiden efter operationen följde Sinni med till Kathmandu. Operationen var framgångsrik och Sinni bodde på BAS härbärge i en månad efteråt för att kunna gå på kontroller på sjukhuset. I dag är hon tillbaka hemma i Kailali.

 

Trots att det gått 14 år sedan Nepal förbjöd alla typer av modernt slaveri är fenomenet inte utrotat. I sin moderna form säljer fattiga familjer sina döttrar i tron att de ska få gå i skolan och få ett bättre liv. De som liksom Sinni blev fria har inte alltid haft lätt att hitta andra sätt att överleva, utan utbildning och ofta utan mark. Du kan läsa mer om det här.