Morgonpromenad och möte med ”grand old lady” Radika

Ålderdomen i Nepal är angenämen och rofylld så länge du har en familj som tar hand om dig, pengar på fickan och inte är sjuk.
Radika är en tuff ”grand old lady” på 78 år och är inte den som gnäller i första taget. Men just nu har denna dam ingen annan än BAS och det är BAS som är hennes skyddsnät. I morse fick jag möjlighet att träffa Radika. Hon ser ut som en liten ihopkrupen spinnande kattunge när vi kommer till hennes sjukhusbädd, men när denna lilla späda kropp vaknar till liv lyser det av viljestyrka och liv i gummans ögon!

Radika

Tidigare bodde Radika och hennes man i södra Nepal, i området Chitwan. Där hade de ett gott liv med två barn. De hade ett litet jordbruk för självhushåll och klarade sig bra ekonomiskt då mannen också arbetade utanför hemmet.

Eftersom Nepal är ett land som i stort sett styrs av männen blir det stora svårigheter för kvinnorna när männen dör. Det är männen som arbetar utanför hushållet och får lön medan kvinnorna många gånger är helt bundna vid hemmet och hushållsarbetet. Den äldre generationens kvinnor har oftast aldrig haft någon egen inkomst och definitivt ingen utbildning. De blev bortgifta tidigt, i 8-9 års åldern, och har sedan dess arbetat för sin man i hushållet.
Än idag är det oftast så att flickorna studerar i skolan och tävlar om höga betyg för att kunna giftas in i en ”god” familj – och det är också det enda syftet med studierna för många nepalesiska tjejer. Om du har tur och bor i en rik familj med hög kast kan du få gå i skolan tills du är 14-15 år om du bor på landet och till du är 18-19 år om du bor i storstaden. De allra flesta, om du ens får gå i skolan, tvingas sluta efter tredje klass.

Radikas svårigheter började med att hennes man dog för ungefä sex år sedan, hennes son tvingades åka utomlands och arbeta för att klara av familjens ekonomi och Radika blev illa behandlad av svärdottern. Radika flyttade då till sin dotter som bor ett par timmar från Kathmandu. Där blev det än mer svårigheter då dotterns man dog för fyra år sedan och dottern blev straxt därefter hjärtsjuk och hade svårt att ta hand om de fyra barnen. Till en början kunde Radika ta hand dottern och barnen. Men för något år sedan blev Radikas astma allt mer påfrestande och nyligen fick hon dessutom lunginflammation.
För någon vecka sedan tog dottern med modern till sjukhuset i Kathmandu men kunde på grund av sin egen hjärtsjukdom inte stanna kvar på sjukhuset. Eftersom man i Nepal måste ha en ”care person” för att bli inlagd på sjukhuset blev den gamla damen bara liggandes utan någon hjälp. Efter några dagar ringde man från sjukhuset till Rita för att se om man i samarbete med BAS kunde hjälpa den gamla damen.
Nu är BAS Radikas ”care person” och i samarbete med sjukhuset ser vi till att hon får behandling för sin astma och lunginflammation. I fall som detta så är BAS den enda möjligheten, utan BAS skulle den lilla damen bli liggandes utanför sjukhuset utan hjälp och lämnad till sitt öde som innebär död i många fall. Behovet är givetvis enormt då det finns många, gamla som unga, som behöver denna typ av skyddsnät.

händer

=) Maria Leiner