Här bildas & språkas det!

Det är inte bara i Chitwan BAS bedriver utbildningsprojekt. Det pågår just nu tre olika utbildningsprojekt i BAS huset i Kathmandu och ytterligare ett ligger i startgroparna och invigs idag!

När BAS startades fokuserades arbetet helt på folkhälsa och sjukvård. Efterhand blev vi varse den täta sammankopplingen mellan hälsa och utbildning. Vi mötte många barn vars studier blev störda eller helt avbrutna pga deras föräldrars sjukdomar, vi mötte också många barn vars skolgång blev bristfällig pga deras egna sjukdomar – exempelvis för barn med fleråriga cancerbehandlingar. Dessutom är många av sjukdomarna i Nepal tätt sammankopplat med den bristfälliga eller totala avsaknaden av utbildning – det finns ingen medvetenhet kring vikten av god hälsa och de flesta sjukdomar beror på dåligt vatten, bristfällig hygien och näringsbrist.

skolbarn

Ett första steg som BAS tog var att erbjuda utbildning till de barn som vistas på härbärget. Det är en verksamhet som pågått i snart fem år, antalet elever skiftar och beror givetvis på behovet. Idag är det sex barn som får skolgången betald av BAS.

Ett andra steg som nu tagit fart är att med hjälp av praktiserande universitetsstudenter erbjuda utbildning för de kvinnor och män som kommer till BAS. Många som kommer till BAS är analfabeter och har svårt att klara sig i dagens samhälle. BAS ger utbildning i nepali och enkel konversation på engelska.
Eftersom det är utländska volontärer från Sverige och andra länder som kommer till BAS är det i dagsläget en språktröskel mellan de anställda, boende och volontärer så här behöver göra insatser för att sänka trösklarna och lära av varandra.

Photo0491

Det tredje projektet som nu påbörjats är att barnen på härbärget har börjat etablera mailkontakt med skolbarn i Sverige, från Handskerydskolan i Nässjö.

mailing

Kommer du ihåg ditt första mail? Här var det ett ivrigt gäng som knåpade ihop sitt första mail och några dagar senare , glittrande ögon o glädjetjut – vi har fått svar från andra sidan jorden! Tillsammans stavade vi fram den engelska texten och förundrades över bilder, frågor väcktes – har barnen i Sverige inte skoluniform? Och sedan en stor iver att tillsammans snickra ihop ett svar på engelska och gemensamt bestämma vilken bild som ska skickas.

Ibland (eller snarare ofta) bör vi ta på barnens glasögon! När jag skulle åka till Nepal denna gång ville treåriga Edith ge något till barnen på härbärget, hon tyckte att jag skulle köpa någon bok för pengarna hon gav mig. Och självklart, det är ju underbart att få en saga högläst innan du ska sova, visst är det urkul att bläddra i faktaböcker och lära sig om allt från fiskar till människans hjärna och rymden, att få drömma sig iväg i en riktigt bra novell eller skratta åt roliga rim. Så det blev inte bara en bok, jag fick några fler pengagåvor med mig från nära och kära som ville att jag skulle köpa något klokt till härbärget – så det blev bokhyllor och en start till ett litet BAS bibliotek med böcker för barn, unga och vuxna på nepali och engelska. Nu pågår insamling av begagnade böcker.

bibliotek
Tack Edith för din kloka idé! Biblioteket döper vi till ”Krishna Library” efter Krishna som bodde här på härbärget under tre år då han slogs mot en envis tbc som tillslut tog hans liv för en månad sedan. Krishna älskade böcker och han gav BAS en själ av kärlek och generositet. Förhoppningsvis ger biblioteket en nyfikenhet inför läsande och bildning och skapar ett rum för goa stunder. Ramailo!

=)Maria Leiner