19 september 2011 – Jordbävning och insamling till framtida BAS-tomt

Igår skedde en jordbävning i Kathmandu strax efter klockan 18 lokal tid. Den hade en magnitud på 6,8 och kändes över hela staden. Fem personer omkom i staden och ett flertal hus förstördes. Lyckligtvis kom ingen till skada på BAS härbärge. Huset klarade sig också utan skador. Alla mår bra men skalvet är givetvis det stora samtalsämnet i Nepal och inom BAS.

Vi vill också berätta och framförallt tacka så oerhört mycket för det stöd vi har fått från såväl Svenska som Nepalesiska donatorer. BAS har lyckats samla ihop drygt 75% av de pengar som behövs för inköpet av marken där det framtida BAS-härbärget kommer byggas. Rita och de andra arbetar hårt med information och marknadsföring för att på så sätt öka takten för insamlingen på lokal nivå. Vi är nära delmålet nu och gläds åt att BAS dröm, om ett eget självständigt härbärge, kommer allt närmare.

Vill du hjälpa oss ytterligare en bit på vägen så hör av dig till info@basinsweden.org. Tack för ditt engagemang!