Rapport från översvämningarnas Nepal

Raj Kharel, son till Rita och Ramesh, har skrivit om läget i Nepal efter översvämningarna. Rapporten är ett par veckor gammal, men konsekvenserna av årets förödande monsunregn är långvariga.

”Under sitt två dagar långa officiella besök gav den indiske premiärministerns ett tal till parlamentet. Hans ord om Nepals rikedomar – floder för vattenkraft, örter för världen och natur och kultur för turister, och hur vi borde föresätta oss att verka för positiva förändringar genom dessa tillgångar uppskattades mycket. Det var en glädjefull upplevelse att lyssna till hans tal och en våg av lycka spreds över landet.

Samma natur som vi hoppas ska föra vårt land mot utveckling orsakar små och stora katastrofer nästan varje år. Naturens lugna ansikte är lika vackert som dess aggressiva ansikte är hjärtekrossande. Inte heller detta år besparade oss från naturens farliga ansikte och vi fick än en gång översvämningar.

De ihållande och kraftiga regnen ryckte med sig mänga liv. Tidningarna är fulla av rapporter om döda och saknade i översvämningarna. Och det gör ont i hjärtat att läsa berättelserna från de som räddades efter timmar av kamp. Det finns många historier som den om mannen som förlorat hela sin familj på åtta personer och som efter tre dagar fortfarande letar efter dem,.

De som överlevt kämpar för att få tillbaka ett normalt liv. Floderna är fulla av döda kroppar från människor, boskap och hundar. Människorna har inget annat val än att använda samma floder för dricksvatten. Då uppstår problem med dysenteri, diarre och andra vattenburna sjukdomar och folk förlorar sina liv på grund av det.

Det är mycket smärtsamt att se människor lida, och än en gång är hela landet fast beslutet att hjälpa denna förbannade del av naturen.”

Raj Kharel