Familjeförsörjaren får nya krafter på BAS

Vi skriver ofta om barnen på BAS, men många vuxna får också plats på härbärget. Krisha Sundar är 33 år gammal och försörjer vanligtvis sin mamma, sin fru och sina två söner som snickare. Eller han gjorde det, fram till ungefär ett år sedan då han fick problem med smärtor i bröstet. Det lokala sjukhuset menade att det var tuberkulos, men behandlingen hjälpte inte. Krishna Sundar remitterades till universitetssjukhuset i Kathmandu där han opererades.

Medan han återhämtar sig från operationen, och väntar på besked om den var framgångsrik, bor Krishna Sundar på härbärget. Familjen har det ekonomiskt svårt när den ende försörjaren inte kan jobba.

Krishna Sunar Water in Lungs