Parallellt med härbärget driver BAS ett flertal andra aktiviteter för att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter. På detta sätt vill BAS ge  Nepals medborgare verktyg för att kunna delta i samhällsbyggandet i Nepal.

Vid ett av de offentliga sjukhuset, T.U. Teaching Hospital, driver BAS en informationsdisk. Här når vi årligen ut till drygt 140 000 personer med samhällsinformation, upplysning om sjukvårdssystemet, hälsofrämjande information och hjälp och stöd med mediciner.

IMG_2499

BAS är ett skyddsnät för hjälplösa, övergivna och ensamma. När omgivningen och samhället sviker tar BAS ansvaret och ger fattiga och funktionsnedsatta barn omvårdnad och utbildning. Föräldralösa, fattiga, funktionsnedsatta barn och ungdomar som har blivit övergivna av såväl föräldrar som samhället har idag härbärget som sitt permanenta hem. Det finns en utbredd stigmatisering kring funktionsnedsättning i Nepal, BAS ambition är att arbeta såväl på en konkret individnivå som på en strategisk samhällsnivå med dessa frågor.

BAS möjliggör även för de barn som bor på härbärget i samband med behandling vid sjukhuset att få tillgång till utbildning. Många gånger är det barn som drabbats av olika typer av cancer och eftersom deras hem ofta finns på en otillgänglig plats långt från Kathmandu så tillbringar dessa barn långa perioder på härbärget mellan behandlingar vid sjukhuset. Tack vare BAS och samarbetet med en närbelägen skola får dessa barn tillgång till utbildning och till en någorlunda normal vardag tillsammans med andra barn.

skola2sjukgymnastIMG_1988

 

 

 

 

 

 

 

I BAS regi anordnas exempelvis självhjälpsprojekt, hälsoinformationsdagar, tandvårdsprojekt och bloddonationsdagar.

20120315_1306

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2997IMG_2632

 

 

 

 

 

 

 

DSC00243 114