07314

Härbärget är kärnan i BAS verksamhet. Människorna som bor här är de mest utsatta i det nepalesiska samhället – sjuka och hjälplösa, exempelvis barn med funktionsnedsättningar, ensamstående kvinnor med barn och ensamma åldringar. På härbärget erbjuds de behövande mat, husrum och omhändertagande under tiden de behöver sjukvård. Dessutom stöttas de med exempelvis mediciner samt får kunskap om sjukvårdssystemet och vilka rättigheter de har.

Vidare får de barn som bor här hjälp med utbildning och de vuxna får hjälp med att hitta en försörjning. Tanken är att BAS förutom att hjälpa de boende med deras akuta situation även skall hjälpa dem med att hjälpa sig själva efter vistelsen på härbärget. I dagsläget drivs ett mindre skrädderi där man kan lära sig att sy, boende har också fått lära sig hantverk som ljusstöpning för att klara sin framtida försörjning.

Från de första bäddarna som erbjöds i familjen Kahrels hem år 2001 har man gått till att idag kunna erbjuda 50 bäddplatser i det nya BAS-huset. Dessa bäddar är ofta fyllda till bredden och förra året fick 600 personer ta emot hjälp i varierande omfattning på härbärget. Sett till behovet är det dock fortfarande ett mycket litet härbärge och vi kan endast hjälpa en liten del av alla dem som skulle behöva vår hjälp.

Vistelsen vid härbärget är kostnadsfri för de boende. Den dagliga driften av härbärget finansieras på samma sätt som övriga delar av BAS där familjen Kharel och BAS in Sweden står för den absoluta merparten av alla kostnader jämte några lokala sponsorer.

 

2013-09-24 09.38.15-1

Vem kommer till härbärget och vad erbjuds där?

Den gemensamma nämnaren för de boende på härbärget är att alla är sjuka på ett eller annat sätt och har ett stort behov av hjälp och stöd. De är mycket fattiga och äger i stort sett endast det de står och går i. De kommer ofta från outvecklade delar av den nepalesiska landsbygden, små byar uppe i bergen där de lever av det som naturen har att erbjuda.

De har tvingats till storstaden för att de är i akut behov av sjukvård – som till största delen finns i huvudstaden Kathmandu. Oftast har de lånat pengar av byborna samt sålt den lilla jordplätt de ägt för att kunna ta sig till storstaden. När de väl kommer fram har de ingen aning om vart de ska ta sig vidare eller hur de ska överleva, då deras pengar ofta inte räckt till mer än resan till Kathmandu. Ofta har personen som behöver vård dessutom med sig sina barn och familj och uppehället och kostnaden för vård blir snabbt oöverstiglig.

resa339

Hur hittar de behövande till BAS?

En del finner BAS genom vår informationsdisk vid ett av de offentliga sjukhusen, T.U. Teaching Hospital. Andra blir rekommenderade till härbärget av en bybo som tidigare bott hos hos, eller av läkarna vid de sjukhus som vi samarbetar med. Exempelvis samarbetar vi med Nepals enda barnsjukhus, Kanti Hospital, som sänder många cancersjuka barn till BAS. Dessa barn har många gånger en lång behandling framför sig och bor då under långa perioder på härbärget. Sjukhuset i sin kan tur tack vare BAS verksamhet frigöra viktiga bäddplatser och på så sätt erbjuda fler barn cancerbehandling.

DSC07097DSC08285