BAS-trappan grundar sig i Maslows-behovstrappa, som benämner människans motivation och behov i livet. Först när det grundläggande behovet är uppfyllt kan man ta sig vidare upp i trappan. I rikare länder i världen lever många i enlighet med de översta trappstegen. Medan man i fattiga utvecklingsländer ofta har svårt att uppfylla basala behov som fysiska behov, exempelvis mat, hälsa och sömn.

Grunden i såväl behovstrappan som BAS arbete är att tillgodose var människas fysiska behov. För att kunna hjälpa behövande nepaleser att uppnå sina fysiska behov driver BAS härbärget för fattiga och sjuka i Kathmandu. Här erbjuds mat, husrum och sjukvård och de boende finner trygghet och gemenskap. Alla får hjälpa till så gott man kan efter förmåga. Exempelvis kan en mindre sjuk boende hjälpa till att vaka för den som är mer sjuk, eller ett av de friskare barnen mata ett barn med funktionsnedsättning på härbärget.

I ett samhälle som annars är starkt präglat av korruption har Rita på detta sätt lyckats skapa en atmosfär av tillit och familjär stämning på härbärget!

20100915_1