IMG_5710

Behovet av BAS är sprunget ur det nepalesiska samhället. Nepal är ett av världens fattigaste länder, korruptionen i samhället är utbredd och tilltron till allmänna institutioner låg. En stor del av befolkningen lever i en misär som vi har svårt att föreställa oss, med kläderna på kroppen som enda ägodelar. Utbildning är en bristvara och ofta saknas grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Ej heller finns medvetenhet om vare sig vilka medborgerliga rättigheter man har eller vilken hjälp man kan förvänta sig av till exempel sjukvården. Det är en lång väntan på vård vid de offentliga sjukhusen och fattiga och sjuka lever på gatan i väntan på en ledig bädd vid sjukhuset. Efter utförd operation eller behandling blir de fattigaste patienterna ofta omedelbart utkörda på gatan. För att få ta del av sjukvården behöver man, förutom att man måste betala för sig, även ha med sig en “caretaker”, en person som hjälper patienten med praktiska göromål som matning, bäddning, tvätt, medicininköp och liknande. Har man inte detta är porten till sjukhuset stängd.

CIMG9159

2001 grundades BAS i Nepal av nepalesiskan Rita Kahrel som på detta sätt ville bidra till att lyfta medvetenheten om medborgerliga rättigheter och att i långa loppet kunna stärka demokratin i landet.

Dagens BAS har sin upptakt i den vård som familjen Kahrel i början gav behövande i sitt eget hem. De få bäddplatser som gavs här fylldes snabbt upp och snart hyrde man två lägenheter i syfte att kunna öka antalet hjälpta personer. På detta sätt har familjen Kahrel drivit och bekostat BAS på egen hand och successivt har man kunnat trappa upp verksamheten.

Parallellt med den ökade omfattningen av BAS verksamhet har förståelsen och acceptansen hos omgivande samhälle ökat. I början av 2000-talet var ett lokalt privat initiativ och ideellt engagemang som verkade för att stärka behövande personer längst ner på samhällsstegen något okänt i Nepal. Familjen Kahrel och BAS sågs därför till en början med viss skepsis och många ifrågasatte motiven för verksamheten. Efter att under många år ha visat att man menar allvar i sin strävan och inte har någon personlig vinning med BAS har man nu skapat ett mycket gott samarbete med sjukhusdirektörerna, läkarna och sjuksköterskorna vid de allmänna sjukhusen i Nepal. BAS samarbetar idag tätt med exempelvis barnsjukhuset Kanti Hospital, universitetssjukhuset T.U. Teaching Hospital och Bir Hospital.

 

CIMG9136