BAS vill ge fattiga människor tillgång till de nödvändiga verktyg som krävs för att de ska kunna förbättra sin situation.

För att åstadkomma detta drivs ett härbärge där omedelbar hjälp erbjuds i form av mat, logi och omvårdnad under personens sjukdomstid. BAS arbetar också aktivt med att ge utbildning och förmedla insikt kring mänskliga och medborgerliga rättigheter.

På detta sätt är tanken att de som en gång blivit hjälpta av BAS, i sin tur ska kunna bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Nepal.

Det finns nu även en Nepalesisk hemsida, på engelska. Dess ändamål är att kortfattat och utefter nepalesiska förutsättningar och behov informera om verksamheten. Sidan hittar du här: www.basnepal.org