BAS in Sweden är en liten ideell gräsrotsorganisation, politiskt och religiöst obunden som sedan 2009 drivs till förmån för BAS i Nepal, vi stödjer BAS arbete i Nepal såväl ekonomiskt som genom volontärarbete på plats i Kathmandu.

BAS in Sweden startades som en reaktion på de volontärförmedlingar som trots rejält tilltagna avgifter för volontärerna distribuerar en minimal del vidare till respektive mottagande organisation. Tanken har från start varit att erbjuda intresserade personer möjligheten till volontärarbete till självkostnadspris.

BAS in Sweden drivs med ideella insatser från samtliga medverkande och en minimal administration, tack vare detta kan vi se till att avgifterna som volontärerna betalar samt bidrag från övriga givare, så gott som helt går till verksamheten i Nepal.

Sedan start 2009 har vi i stort sett alltid haft möjligheten att ha en volontär på plats vid härbärget. Tack vare alla engagerade volontärer och insamlade medel från svenska BAS-faddrar kan idag närmare 600 personer om året få hjälp vid härbärget – jämfört med 150 personer 2009.