BAS in Sweden är en liten ideell gräsrotsorganisation, politiskt och religiöst obunden som sedan 2009 drivs till förmån för BAS i Nepal. Vi stödjer BAS arbete i Nepal ekonomiskt genom insamlings- och informationsarbete i Sverige.

BAS in Sweden drivs med ideella insatser från samtliga medverkande och en minimal administration, tack vare detta kan vi se till att alla bidrag går dit där de behövs som mest.