BAS är en liten ideell gräsrotsorganisation som är politiskt och religiöst obunden.

År 2001 grundades BAS i Nepal av nepalesiskan Rita Kahrel som genom att stärka de medborgerliga rättigheterna hos de mest utsatta nepaleserna vill stärka demokratin i landet. Rita valde namnet Brahmasthani Awareness Society – BAS,  Brahmasthani är namnet på ett buddistiskt tempel i Ritas hemby i södra Nepal. Vidare är BAS ett nepalesiskt ord som betyder härbärge.

Sedan 2009 drivs BAS in Sweden till förmån för BAS i Nepal, vi stödjer BAS arbete i Nepal såväl ekonomiskt som genom volontärarbete på plats i Kathmandu. Genom ideella insatser från samtliga medverkande och en minimal administration, kan vi säkra att alla bidrag går dit där de behövs som mest.